Strona główna Strona główna e-Panel czytelnościt Kontakt Polska wersja językowa Switch to English Top
Pomagamy tworzyć czytelne ulotki. Czytamy między słowami. Dostrzegamy to, co może umknąć uwadze innych.

Pomagamy tworzyć czytelne ulotki

Instytut Czytelności oferuje Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie badania czytelności ulotki. Unikalna struktura naszej firmy wiąże się zarówno ze sposobem pracy farmaceutycznej firmy doradczej jak i ze specyfiką pracy agencji badania opinii rynku.

Sprawdź nas

Procedura badawcza

Badanie właściwe, poprzedzone badaniem wstępnym, tzw. ‘pilotażem’ realizowanym na 6 osobach, przeprowadzane w dwóch etapach (tzw. rundach), każda po 10 wywiadów. Między kolejnymi etapami następuje za każdym razem przerwa na ew. zmodyfikowanie treści ulotki pod kątem optymalizacji czytelności. Po zaprezentowaniu naszych sugestii dot. zmiany treści ulotki, Klienci mają czas zaznajomić się z rekomendowanymi zmianami i podjąć ostateczną decyzję jakie zmiany wprowadzić w ostatecznym kształcie ulotki. Czas realizacji badań czytelności zależy od szybkości akceptowania zmian przez Klienta. W zależności od potrzeb Klientów, badanie z użyciem analogicznej metodologii, jesteśmy w stanie wykonać w ciągu od 10 do 30 dni.

Każdy z wywiadów realizowany jest face-to-face przez doświadczonego badacza, w naszym studiu testowania ulotek w samym centrum miasta. Zastosowanie zasady jednego miejsca sprawia, że wszyscy respondenci podlegają badaniu w tych samych, wystandaryzowanych warunkach. Dzięki temu pacjenci też nie są absorbowani przez domowe czynności, a podczas odpowiedzi na pytania - pozbawieni są presji pozostałych członków gospodarstwa domowego.

Dla respondenta przygotowany jest zawsze drobny poczęstunek oraz wynagrodzenie pieniężne za poświęcony czas. Oprócz wynagrodzenia, pacjent za każdym razem otrzymuje atrakcyjny upominek.

Każdy test czytelności ulotki rejestrowany jest na dyktafon cyfrowy, w zależności od potrzeb istnieje możliwość rejestracji video. Osoby do badania są dobierane w oparciu o kwestionariusz rekrutacyjny, który zawiera kluczowe dla użytkowania leku zmienne.